⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.1

Gjennomførte undersøkelser  
Oppvekst og levekårBymiljø og utbyggingPersonal og organisasjon
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)VA-tjenesterMedarbeiderundersøkelse
Skole 7 og 10 trinn (elev)Renovasjon 
Barnehage (foresatte)  
SFO 2.trinn (foresatte)  
Stavanger legevakt  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  
Kulturskolen (Foresatte)  
Helsestasjon- og jordmortjenesten  
Sykehjem dagsenter  
Sykehjem pårørende  
Ikke gjennomførte undersøkelser  
Flyktningseksjonen  
  Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)