⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.39

Vann og avløpEnhetMål 201620132014201520162017
Antall årsverkpr 31.12 53 44 49 52 50 52
Vannledning-lengdekm  647 654 657 659 660
Spillvannsledning-lengdekm  334 336 341 342 354
Fellesavløpsledning-lengdekm  253 254 250 251 252
Avløpspumpestasjonerantall  102 103 104 106 107
Regnværsoverløpantall  30 30 30 31 31
Kunde/service       
Pålegg om utbedring av private anlegg antall  83 55 14 11 16
Vannmålere i drift antall  3 217 3 172 3 187 3 230 3 260
Utskifting av vannmåler antall 320 334 200 383 233 333
Antall slamavskillere i drift, totaltantall  1 890 1 888 1 828 1 747 1 670
Antall slamavskillere med private utslipp antall    720 719 664
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall 6 5 0 11 0 5
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall  768 816 769 723 792
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90 83 104 87 65 71
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5
Produksjon - vann       
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb  759 782 731 812 806
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  296 316 297 320 318
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³ 18 19 19 18 18 17
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn  391 396 371 371 352
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  3 511 4 259 4 311 5 354 3 694
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00 10 5 7 7 8 6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<65 59 55 60 99 66
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.m 23 000 12 300 32 300 27 300 21 512 25 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) Godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) Godgodgodgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall x 65 67 72 81
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall  50 46 55 51 36
Produksjon - avløp       
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.  1 269 1 289 1 370 1 391 1 632
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  549 542 636 603 841
Avløpsmengde levert IVARmill./m3 29 29 24 27 24 32
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  3 260 3 925 4 558 5 827 4 950
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00 10 6 7 8 10 8
Spylte avløpsledningerm 30 000 30 000 36 000 36 100 32 700 42 050
Rørinspeksjonm 30 000 38 800 31 000 40 800 32 200 36 330
Strømforbruk pumpestasjoner1000 kr  17 18 20 21 23
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall  6 8 7 5 4
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<30 46 30 53 44 32
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)% 5 x 4 5 3 3
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall 4 xx 3 9 4
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall  45 36 54 45 38
Last ned tabelldata (Excel)