⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.33

Søknader: Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2017-31.12.2017Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager) Lovpålagte tidsfrister (dager)
12 uker med foretak 16464 84
12 uker uten foretak10440 84
3 uker med foretak31527 21
3 uker uten foretak53826 21
Søknad om dispensasjon5073 84
Søknad om endring av tillatelse9745 21/84
Søknad om ferdigattest65019 21
Søknad om igangsettingstillatelse24537 21
Søknad om midlertidig brukstillatelse9546 21
Ramme 12 uker17763 84
Ramme 3 uker6155 84
Klage i byggesak41134 84
Last ned tabelldata (Excel)