⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.14 Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem20132014201520162017
Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 967 963963953953
Andel sykehjem korttid19,8 %20 %20 %22 % 22 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 41 41413434
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 166 177177177177
Antall dagsenterplasser 235 245245223223
Kvalitet     
Andel plasser i enerom95,4 %95,4 %95,4 %95,4 % 95,4 %
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
sykehjem langtid, inkl rus, demens 69 73614774
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 54 67595955
dagsenter eldre, inkl økning av dager 27 27251623
aldershjem og bofellesskap eldre 16 30262225
Last ned tabelldata (Excel)