⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.38

Interkommunalt samarbeidRegnskap 2017Regnskap 2016
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune1 7831 738
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 6151 560
Sum andre inntekter8 0226 204
Sum inntekter 11 4209 501
Benyttet til dekning av utgifter -8 747-9 983
Netto resultat2 673-482
Netto avsetning (bruk)-2 348-563
Resultat32581
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune703703
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 2141 241
Sum andre inntekter861759
Sum inntekter 2 7782 704
Benyttet til dekning av utgifter 1 9181 994
Netto resultat860710
Netto avsetning860710
Resultat00
*IUA har hovedkontor i Sandnes, men inngår i Stavanger kommunes årsregnskap.  
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 8212 737
Andre ref./inntekter 01 440
Sum inntekter 2 8214 176
Benyttet til dekning av utgifter 2 8214 176
Netto resultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 609556
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune093
Andre ref./inntekter 01 461
Sum inntekter 6092 110
Benyttet til dekning av utgifter 6092 110
Netto resultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 11 2489 231
Sum inntekter 11 2489 231
Benyttet til dekning av utgifter 11 2480
Netto driftresultat00
Netto avsetning00
Resultat00
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 1842 273
Andre ref./inntekter 85629
Sum inntekter 2 2692 902
Benyttet til dekning av utgifter 2 1622 487
Netto driftresultat107415
Bruk av fond415 
Avsatt til fond522415
Resultat00
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 9012 573
Sum inntekter2 9012 573
   
Nye Stavanger  
Andre statlige overføringer50 1000
Andre inntekter1080
Sum inntekter50 2080
Benyttet til dekning av utgifter1 4040
Netto driftsresultat48 8040
Avsatt til fond48 8040
Resultat00
Last ned tabelldata (Excel)