⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.36

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 201720172016
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 159 387 149 678
Årets disponering av mindreforbruk0 -159 387 -149 678
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 178 148 159 387
Totalt mindreforbruk til disponering0 178 148 159 387
Last ned tabelldata (Excel)