⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Effektiv utnyttelse av ressursene

Ressurssenteret har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø, for å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

I 2017 var det fortsatt en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Ressurssenteret har også i 2017 jobbet med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd. På den måten frigjøres ansatte til å gjennomføre nye tiltak.

Ressurssenteret har hatt kontinuerlig internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 3 mill., av en ramme på kr 76,4 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 104. Dette er i hovedsak et resultat av at aktivitetsnivået på lovpålagte tjenester var høyere enn forventet i 2017.