⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.2.3 Finansiering av investeringer

Kommunens investeringsutgifter finansieres med låneopptak og egne inntekter. Om lag 37 % av brutto av bykassens brutto investeringsutgifter ble finansiert med bruk av lån mens 63 % ble finansiert med diverse inntekter. De største egenfinansieringskildene var relatert til mottatt momskompensasjon (kr 158 mill.), overføring fra drift (kr 179,7 mill.), salg av eiendommer (kr 93,5 mill.), avdrag fra Lyse (kr 43,6 mill.) samt diverse statlige tilskudd (kr 122 mill.).

Figur 3.8 viser utviklingen i finansieringen av brutto investeringsutgifter (ekskludert utlån) med låneopptak og egenfinansiering de siste 10 årene.

Figur 3.6 Forholdet mellom egenfinansiering og låneopptak 2008-2017