⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.44

 Stillingsgrupper 2017 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn % Endringer i andel
menn 2016-2017
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning74260
2Fagarbeiderstillinger84161
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning83170
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning81190
5Mellomleder74261
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder75250
7Akademikere6634-1
9Lærling/Student81202
Last ned tabelldata (Excel)