⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.22 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2016 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.346 858149 98698 00599 175694 024
Avsetninger276 920126 51268 55063 533535 515
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-78 580-80 07500-158 655
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-1 500-1 013-86 155-53 233-141 901
Utgående balanse 31.12.543 698195 41080 400109 475928 983
Last ned tabelldata (Excel)