⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.29

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond276 920213 838
Regnskapsskjema 1A276 920  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Bruk av avsetninger disposisjonsfond78 58066 1100
Regnskapsskjema 1A78 580  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Overføringer179 667  
Regnskapsskjema 1A179 667  
Regnskapsskjema 1B0  
    
Avsetninger Bundne Driftsfond126 512  
Regnskapsskjema 1A53 752272 
Regnskapsskjema 1B72 760  
    
Bruk Bundne driftsfond80 075  
Regnskapsskjema 1A111272 
Regnskapsskjema 1B79 964  
Last ned tabelldata (Excel)