⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.0

ÅrsregnskapNoter 
Hovedoversikt driftNote nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekterNote nr. 12: Aksjer og andeler
Regnskapsskjema 1A - driftNote nr. 2: LønnsutgifterNote nr. 13: Utestående fordringer
Regnskapsskjema 1B – driftNote nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapetNote nr. 14: Finansielle omløpsmidler
Hovedoversikt investeringNote nr. 4: ÅrsverkNote nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp
Regnskapsskjema 2A – investeringNote nr. 5: PensjonNote nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Regnskapsskjema 2B – investeringNote nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - DriftNote nr. 17A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Hovedoversikt balanseNote nr. 7: AnleggsmidlerNote nr. 18: Garantier gitt av kommunen
Endring i arbeidskapitalNote nr. 8: Finansinntekter og utgifterNote nr. 19: Interkommunalt samarbeid
RegnskapsprinsipperNote nr. 9A: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivereNote nr. 20: Selvkostområder
 Note nr. 9B: SikringsintrumentNote nr. 21: Avgiftsituasjoner
 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetningerNote nr. 22: Investeringsprosjekter
  Note nr. 23: Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)