⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.5

Johannes læringssenter 20132014201520162017
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn5155426065
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn482400520389409
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever274289257335228
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever  54136122
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever820860750901816
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever266243289385326
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere928962657906895
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere145-1288
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere258198253361320
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere61569310693
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere640541526576601
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1512151313
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere6452446566
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere155211361052877681
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere667919557592220
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere16481291275
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere179238233295323
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere---338
Grunnskole norske voksne Deltakere1----
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere2162224712
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere4415--33
Spesialundervisning for voksne Deltakere178174168167115
Fagkonsulent innen synKlienter158126129152149
Fagkonsulent innen hørselKlienter445460486466359
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter16457125125108
DatahjelpKlienter2015152412
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen  48 48485454
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)  28 28282828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)   303030
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*  4 4444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap  300 300 300 300 300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet  3 000 3 000 3 0003 0003 000
*      
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Last ned tabelldata (Excel)