⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.47 Servicetorget

Servicetorget /Innbyggerservice fra okt 201720132014201520162017
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 126 261 109 885 96 365 84 480 62 516
Svarprosent sentralbordet 88 %82 %84 %89 %86 %
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)    2 175 2 977
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 495 12 260 11 707 10 256 9 864
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 030 943 2 350 *550 2 908
Situasjonskart og nabolister ** 1 638 1 465 1 329 **457 274
Besvarte Facebookspørsmål 16 34 102 262 365
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 236 255 188 244 228
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 139 111 117 113 118
Geminimelding behandlet av Servicetorget 1 359 ** 736 818 762 1 015
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 3 192 4 346 5 146 6 293 7 435
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 8 378 5 580 5 588 3 145 1 590
Salg av bioposer 39 774 42 133 36 862 43 120 36 432
Salg av søppelsekker 85 376 42 133 72 894 74 693 70 399
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 153 435 115 059 134 031 126 300 124 225
*     
* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Last ned tabelldata (Excel)