⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.41

Personal og organisasjon 20132014201520162017
Kommunenivå     
Ansatte inkl. foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 94989694**99279962
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 77737889**81428183
Ansatte ekskludert foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 89309092**93249374
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 72847389**76157738
Andel kvinnelige ansatte 81,1 %81 %81 %80 %81 %
Sykefravær6.9 %7,2 %7,7 %7,6 %8,2 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,8 år64,9 år65,1 år64,8 år65 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,6 år66,3 år63,2 år63,9 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)68 %*69,571,565,374,0
Antall AFP per 31.12. 231 255259305***322
*     
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.     
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.      
*** Tallene fra 2016 er usikre     
Last ned tabelldata (Excel)