⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.38

Idrett20132014201520162017
Besøk idrettshaller og anlegg     
Gautesete idrettshall 96 654 97 452 98 202 98 487 97 654
Hetlandshallen 222 630 223 346 223 974 222 439 224 111
Hundvåghallen A 122 002 121 628 121 606 121 047 120 931
Hundvåghallen B nye 104 580 103 980 104 109 105 236 104 344
Kvernevikhallen 114 655 115 008 115 206 114 782 113 664
Stavanger idrettshall 237 122 236 994 237 491 237 864 238 145
Stavanger svømmehall 118 720 117 892 130 536 143 039 0
Hundvåg svømmehall    4 967 7 760
Kvernevik svømmehall    2 151 7 555
Stavanger svømmestadion Gamlingen 80 505 90 104 48 785 0 120 000
Stavanger turnhall 132 001 133 847 134 658 134 498 132 889
Tastahallen 46 122 0 32 876 36 505 34 667
Tastavarden fjellhall 62 344 60 123 61 209 61 009 62 260
Tastarustå idrettshall 141 012 140 503 142 877 141 956 141 765
Storhaug idrettshall 101 322 100 812 101 436 101 658 102 778
Sum 1 579 669 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523
      
Tilskudd      
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 663 20 689 34 481 21 838 24 721
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 180 180 164 164 164
Last ned tabelldata (Excel)