⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.34

RenovasjonEnhet20132014201520162017
ÅrsverkAntall 7 7 7 7 7
Papir, pappTonn 7 850 7 346 6 934 6 078 6 125
GlassTonn 1 165 1 373 1 238 1 159 1 060
Farlig avfallTonn 508 568 529 531 574
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn 14 554 13 633 13 594 14 109 11 750
Plast (emballasje)Tonn 659 712 725 658 746
MetallerTonn 1 750 2 744 1 996 1 885 1 841
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn 3 064 2 900 2 804 2 350 2 374
Tøy og tekstilerTonn 1 338 898 934 898 957
TrevirkeTonn 4 941 5 247 5 038 4 947 5 035
GipsTonn 460 479 478 461 524
BildekkTonn 16 3 0 21 7
Grovavfall til materialgjenvinningTonn  247 255 269 406
Rene masserTonn    1 414 1 544
Inerte gjenstander og byggevarerTonn    1 794 1 780
AsfaltTonn    39 19
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn 36 302 36 150 34 525 36 613 34 742
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn 20 479 21 400 20 649 19 896 19 654
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn 56 932 57 550 55 174 56 509 54 396
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%64 %62,8 %62, 6 %64,8 %65,3 %
*      
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.      
Last ned tabelldata (Excel)