⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.23 NAV-kontor

NAV kontor20132014201520162017
Sosialtjenesten      
Mottakere av sosialhjelp 3 192 3 228 3 387 3 843 3 931
- Andel under 25 år 22  23242423
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30  30303035
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 37  38404039
Nyregistrerte i løpet av året 592  487601768906*
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,4  2,52,62,93,0
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 147,9  149,4165,3193,4196,3
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 115  1281219487
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 7,8  10,87,65,73,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 18,4  11,9984,7
Midlertidig bolig, antall brukere 356  313262222184
Antall unge u/25 år på hospits 27  24272028
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 79  84 94 109 86
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 85  75 101 96 116
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 77  70 79 90 94
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,4 8,89,610,29,3
*     
Ny type telling som inkluderer familiemedlemmer av tidligere mottakere. Ved samme tellemåte vlile tallet for 2017 vært nokså likt som 2016.      
Last ned tabelldata (Excel)