⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.2

Barnehage20132014201520162017
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
0 - 6 år i alt 7 836 7 554 7 637 7 606 7468 
0 - 3 år kommunale barnehager 1 817 1 684 1 672 1 681  1640
0 - 3 år private barnehager 1 016 981 1 001 1 046  1089
3 - 6 år kommunale barnehager 3 173 3 099 3 077 3 083  2950
3 - 6 år private barnehager 1 830 1 790 1 888 1 796  1789
Tilbud til barn med spesielle behov     
Styrket barnehagetilbud, antall barn496503480531 565
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn39403833 47
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 244285335378 430
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt130199223147 116
Helse barn15272719 20
Helse familie62767259 36
Søkt inn av barneverntjenesten19152718 19
Språklige minoriteter33817451 41
Antall barnehager  0  
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager72 / 55            70/5572/5572/5570/53 
Barnehager adm. lagt under skole1                 111
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager55                55565854 
Last ned tabelldata (Excel)