⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.17 Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten20132014201520162017
Antall årsverk     
Ant. årsverk ergoterapi 28 23 19 22 19
Ant årsverk fysioterapi 49 44 42 42 47
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale 53 54 55 55 55
Antall pasienter     
Kommunal ergoterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 1 2 1 0 1
Ant. pasienter 18 - 66 år 22 9 17 10 6
Ant. pasienter 67 - 79 år 35 30 23 7 5
Ant. pasienter >80 år 78 42 35 8 3
I alt 136 83 76 25 15
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 263 261 215 249 207
Ant. pasienter 8 - 66 år 195 181 197 186 227
Ant. pasienter 67 - 79 år 139 136 117 102 124
Ant. pasienter >80 år 182 151 130 107 143
I alt 779 729 659 644 701
Kommunal fysioterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 4 2 0 11 3
Ant. pasienter 18 - 66 år 36 29 37 64 53
Ant. pasienter 67 - 79 år 103 125 125 149 188
Ant. pasienter >80 år 275 297 317 438 499
I alt 418 453 479 662 743
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 729 656 640 648 667
Ant. pasienter 18 - 66 år 200 171 201 189 196
Ant. pasienter 67 - 79 år 221 148 161 155 169
Ant. pasienter >80 år 332 265 204 227 216
I alt 1 482 1 240 1 206 1 219 1 248
Privat fysioterapi med kommunal avtale      
Ant. pasienter 0 - 17 år * 904 973 1 019 1 146 1129
Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 515 7 971 5 774 5 870 5754
Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 787 2 037 1 869 1 946 1926
Ant. pasienter >80 år * 651 731 667 762 709
I alt 8 857 11 712 9 329 9 724 9518
Antall konsultasjoner 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 409 394 435 261 317
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 768 2 424 2 418 2 226 2 041
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 794 6 418 6 255 6 906 6 596
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 14 399 11 507 11 495 11 534 11 855
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 134 215 137 269 159 208 153 785 139 283
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 5 451 6 840 7 216 4 752 4 858
*     
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
Last ned tabelldata (Excel)