⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.13 Helsehuset

Helsehuset20162017
Forebyggende hjemmebesøk  
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år 401 425
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608688
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %
Sykepleieklinikken  
Antall brukere ved sykepleieklinikken 165 189
Psykologtjenesten  
Ungdom - antall brukere* 91 na
Ungdom - antall konsultasjoner* 435 na
Voksne - antall henvendelser** 194 162
Voksne - antall tilbud** 103 na
Voksne - antall avslag** 64 na
Frisklivssentralen  
Antall deltakere 560 682
Avdeling velferdsteknologi  
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24na
Antall brukere med medisindispenser 56
Antall brukere med nattkamera 2
Antall brukere med mobil trygghetsalarm 34
Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190
* Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger derfor ikke tall for 2017.  
** Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.  
Last ned tabelldata (Excel)