⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.12 Behovsdekning

BehovsdekningAntall boenheter2013 2 014 201520162017
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig1614 127 87342535
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen252 79 71643226
Bofellesskap PUH160 64 67577268
Bofellesskap psykiske lidelser145 55 66504439
Bofellesskap rus og psykiske lidelser24 4 131175
Bofellesskap fysisk funksjonshemming26 13 812118
Omsorgsbolig med innskudd/BBL91 39 30191829
Omsorgsbolig uten innskudd292 30 2813613
Dagsenter puh43 16 8786
Dagsenter funksjonshemmede14 1 4211
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn  84 86859299
Antall personer med personlig assistent  39 39396071
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP)  457 426395343338
Samhandlingsreform      
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)  328 1650174814541443
Last ned tabelldata (Excel)