⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 9.10 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten20132014201520162017
Alle barn med tiltak 902 987880927980
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 578 624431441611
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 324 339449486369
Nye meldinger 930 966101911611078
Henleggelsesprosent meldinger18 % 25 %19 %9 %6 %
Nye undersøkelsessaker 759 73980610501010
Henleggelsesprosent for undersøkelser41 %53 %50 %59 %60 %
Nye barn med vedtak om tiltak 395 383397396400
Antall Fylkesnemndsaker 53 60503234
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 44 39221745
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse27 %30 %2 %4 %12 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda89 %100 %100 %81 %92 %
Medhold saker i fylkesnemnda81 %90 %86 %78 %94 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)64 %63 %49 %48 %62 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)36 %37 %51 %52 %38 %
Last ned tabelldata (Excel)