⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 8.6

KontogruppeRegnskap 2017Regnskap 2016Budsjett 2017Avvik 2017
Driftsinntekter :    
Salg til kommune/foretak fast-97 262 064-92 211 923-95 653 0001 609 064
Salg til kommune/foretak variabelt-39 330 624-42 046 988-34 447 0204 883 604
Moms-9 879 061-10 278 41909 879 061
Salg av varer og tjenester-9 591 868-11 608 121-11 350 000-1 758 132
Refusjon sykepenger-2 813 249-2 173 793-1 928 000885 249
Tilskudd og refusjoner-1 058 150-707 655-900 000158 150
Refusjon svangerskapspermisjon-66 529-144 364066 529
Overføring særbedrifter0-109 76400
Sum inntekter-160 001 545-159 281 027-144 278 02015 723 525
     
Kjøp og overføring til kommunen367 7371 108 5641 170 000802 263
Reise, kurs og møteutgifter608 169702 515586 000-22 169
Velferdstiltak660 751426 961357 200-303 551
Rente, gebyrer, forsikringer og avgifter919 196773 0691 188 404269 208
Avdrag1 902 5001 750 0002 000 00097 500
Vask og renhold2 159 3961 912 7291 587 000-572 396
Regnskap og kontorutgifter2 435 2031 372 3191 192 000-1 243 203
Arbeidsmateriell2 478 4492 370 1342 515 00036 551
Bygningsutgifter3 060 6832 967 9162 883 400-177 283
Diverse materiell, varer og tjenester4 109 4572 965 0452 867 000-1 242 457
AFP og reguleringspremie KLP5 177 7056 173 9346 500 0001 322 295
Transport, biler og maskiner8 616 0678 431 4278 517 716-98 351
Moms9 879 06110 278 4190-9 879 061
Lønn variabel10 777 27012 075 76311 780 0001 002 731
Viderefakturering21 955 78122 428 21519 789 000-2 166 781
Lønn fast, pensjon og arb.g.avg.80 317 68977 362 50881 525 3001 207 611
Sum utgifter155 425 114153 099 518144 458 020-10 967 093
     
Netto driftsresultat-4 576 431-6 181 509180 0004 756 432
     
Rente og finansinntekter-214 648-190 552-180 00034 648
     
Totalsum-4 791 079-6 372 06104 791 080
Last ned tabelldata (Excel)