⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 4.3

Virksomhetsområde Årsverk
31.12.2016
Årsverk
31.12.2017
Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
2016-2017
Barnehage 1 397 1 382 -15 -1
Skole 2 314 2 418 104 4
Barn og unge 418 424 6 1
Levekår 2 547 2 543 -4 0
Samfunnsmedisin 70 69 -1 -2
Stab oppvekst og levekår * 95 81 -14 -15
*    
* Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på Kemneren, Servicetorget og stabene i Oppvekst og levekår    
Last ned tabelldata (Excel)