⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 4.2

TjenesteområdeÅrsverk 31.12.2016Årsverk 31.12.2017Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
2016-2017
Rådmann med stab og støtte*304274-30 -9,8
Bymiljø og utbygging 210 212 2 1,0
Kultur og byutvikling* 100 89 -11 -11,1
Innbygger- og samfunnskontakt **  56 56  
Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28 17,7
Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76 1,1
Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 123 1,6
*    
* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og Servicetorg er organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.    
**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.     
Last ned tabelldata (Excel)