⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.8 Sum frie inntekter 2017. Alle tall i 1000 kr

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)Regnskap 2017Opprinnelig vedtatt budsjett 2017Justert budsjett 2017Avvik justert budsjett - regnskapEndring 2016-2017
Skatt på inntekt og formue-4 887 727-4 980 000-4 917 000-29 273-3,4 %
      
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -2 757 403-2 754 000-2 757 4003 
Inntektsutjevning612 209730 000681 20068 991 
Prosjektskjønn-1 1000-1 1000 
Ekstra skjønnsmidler (enslige mindreårige flyktninger)-35000350 
Sum rammetilskudd-2 146 644-2 024 000-2 077 30069 34416,4 %
      
Sum frie inntekter-7 034 371-7 004 000-6 994 30040 0711,9 %
Last ned tabelldata (Excel)