⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.6 Vedtatte bevilginger til de ulike prosjektene som er finansiert med tiltaksmidler, i drift og investering.

ProsjektBevilgning 2017Regnskap 2017
Kannik skole, ballbinge 1 400 472
Langøy kai, nordøst 6 000 59
Peisaren Vassøy 3 000 36
Klubben Kai Jåttåvågen 6 500 1 053
Husbøstykket barnehage 1 000 468
Stokka barnehage 1 100 1 237
Mariamarka barnehage 1 164 23
Vannassen barnehage 1 300 547
Asfaltering 10 000 12 573
Kongsgata, prosjektering og rehabilitering 2 500 246
Parseller Våland kolonihage 200 1 010
Rehabilitering Flørli 478 478
Dreneringstiltak skole 1 500 1 874
Dreneringstiltak barnehage 1 500 1 042
Rehabilitering av eiendomsmassen 30 050 21 664
Rehabilitering av baderom ved 4 sykehjem 40 000 29 431
Delfinansiering av Nye Tou trinn 2 20 000 8 670
Stavanger bolig KF 6 250 6 250
Totalt 133 942 87 134
Last ned tabelldata (Excel)