⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift 2017. Alle tall i 1 000 kr

Hovedoversikt driftRegnskap 2017Justert budsjett 2017Regnskap 2016
Sum driftsinntekter-10 071 787-9 666 275-9 771 579
Sum driftsutgifter9 984 7229 805 9119 437 042
Brutto driftsresultat -87 065139 636-334 538
Resultat eksterne finanstransaksjoner127 238156 509191 811
Motpost avskrivninger-483 378-393 177-341 607
Netto driftsresultat -443 205-97 032-484 334
Netto avsetninger, fond85 390-82 483119 073
Overført til investeringsregnskapet179 667179 515205 874
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-178 1480-159 387
Last ned tabelldata (Excel)