⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.29 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i mill. kr.

Utvikling i lånegjeld2008200920102011201220132014201520162017
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser 3 535 4 044 4 802 5 347 5 7436 2346 9097 4177 7988 135
- Videre utlån / startlån377630893101412311400157117841 8601 908
- Ubrukte lånemidler2677713690211176300374290410
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen328314301287273259245231218204
- Lån ifm. Reform 97272320161296220
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)239222473456438421403372353323
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)46467979858380140145139
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner2 2512 7322 9003 4053 4933 8864 3044 5144 9305 151
Last ned tabelldata (Excel)