⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.28 Arbeidskapital 2008-2017, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr.

Arbeidskapital 2008 -201731.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.201331.12.201431.12.201531.12.201631.12.2017
Omløpsmidler 31.121 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 6073 051 878
Kortsiktig gjeld 31.121 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 2901 605 906
Arbeidskapital562 974297 591305 383339 730422 345345 721465 727751 1811 071 3161 445 972
Herav premieavvik219 004253 430285 507271 538395 791407 617528 271410 950389 708372 805
Korrigert arbeidskapital343 97044 16119 87668 19226 554-61 896-62 544340 230681 6091 073 168
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap-46 880-265 3837 79234 34782 615-76 624120 006285 454320 135374 656
Endring / korrigert arbeidskapital-121 674-299 809-24 28548 316-41 638-88 450-648402 774341 379391 559
Last ned tabelldata (Excel)