⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.11 Årsresultat 2017 – driftsregnskapet.

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2017Justert budsjett 2017AvvikRegnskap i %
av budsjett
Regnskap 2016
1Netto driftsresultat 443 20597 032346 173457,0 %484 334
2Bruk av tidligere års mindreforbruk159 387159 3870100,0 %149 678
3Bruk av disposisjonsfond78 58066 11012 470119,0 %49 273
4Bruk av bundne fond80 07573 1116 964110,0 %67 548
5Sum bruk av avsetninger318 042298 60819 434107,0 %266 499
6Overført til investeringsregnskapet179 667179 515-152100,0 %205 874
7Avsetning til disposisjonsfond276 920213 838-63 082129,0 %291 096
8Avsetninger til bundne fond126 5122 287-124 2255532,0 %94 476
9Sum avsetninger583 099395 640-187 459147,0 %591 446
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk178 1480178 148 159 387
Last ned tabelldata (Excel)