⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.8

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 071 7879 771 579
Inntekter investeringsdel 596 219443 334
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 355 5171 476 319
Sum anskaffelse av midler12 023 52311 691 233
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 9 501 3449 095 435
Utgifter investeringsdel 1 232 4251 161 838
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 036 0341 021 059
Sum anvendelse av midler11 769 80311 278 332
   
Anskaffelse - anvendelse av midler253 720412 901
   
Endring i ubrukte lånemidler120 150-83 727
Endring/korrigering arbeidskapital *787-9 038
Endring i arbeidskapital374 656320 136
*  
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån og opprettelse av nye kommunale foretak 2016.  
Last ned tabelldata (Excel)