⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.6

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
3711001Flytting av datasentre000284
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon3200200000
3711003Inventar-utstyr byarkivet16500513
3711004Utstyr it-avdelingen000282
3711006Back up løsning it-20174329300000
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv0018000
3811002Avvik og varslingssystem01 80000
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo2 8262 00000
391450141Nytt sak/arkivsystem000374
Oppvekst og levekår     
3722001It i undervisning / utskifting12 89612 93202 894
3722002It i barnehager000395
3722003Utstyr oppvekst1251250722
3722005Chromebook skoler653000
3733001Utstyr gjelder hele levekår1 21596601 168
3733003Biler3 2502 4592 3001 603
3733004Nødnett-telefoner levekår025000
3744006Helsehuset i stavanger3 2562 0002 0000
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler4 7025 40700
3833002Velferdsteknologi4001 9402 0000
3833003Områdeløft hillevåg (ansvar 300000)03011 0000
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede859000
3844052Boligtilbud demente01 42500
31142002Utstyr johannes voksenopplæring000-418
391244868Lokalmedisinsk senter000683
391433000Storhaug områdeløft002 0000
Bymiljø og utbygging     
203Bjergstedvisjonen00032
207Stavanger forum, områdeutvikling000250
208Stavanger forum, energisentral1 973005 831
209Jåttavågen 2000190
212Lervig reguleringsplan 221800010 000
214Hafrsfjord eiendomsutvikling00038
216Ryfast000247
1000Kjøp/salg eiend.01 9015 0000
1090Husabø0001 544
1150Jåttåvågen-området0004 391
1280Urban sjøfro5003nt53453001 158
1350Friområde/veier bolig000868
1351Folkebadet2 3025 0005 00042
1360Friområde/veier næring000201
1400Revheim000199
1460Nytorget00092
1500Torfæusgate (holme egenes)000329
1980Samleprosjekt000419
1990Samleprosjekt00048 924
4000Kjøp boliger vanskeligstilte0007 648
4013Uforutsett rehab kultur og museumsbygg0100
4021Bhg inventar og utstyr4891 0001 000387
4112Stavanger forum ny ishall200992
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging000700
4224Lenden skole ombygg johannes000752
43008 sifret byggeprosjekter stavanger eie3651 5001 5001 750
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh44550020 5001 212
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh0001 802
4337Lervik sykehjem106 916120 000146 500211 357
4700Rehab. Adm.Senter2229991 0006 950
4703Inventar/utstyr/uteanlegg1 7132 0002 0001 919
4705Uforutsett rehab bhg2 9535 0002 0007 081
4706Uforutsett rehab. Skoler11 2862 5002 50013 140
4710Rehab. Eldre boliger000-173
4711Rehab. Inst./bofel. M.V.2 4681 0001 0003 535
4712Rehab. Idrettshaller7932 5005000
4807Legionella nytt000217
4814Kløverenga barnehage000626
4819Tou tilstandsanalyse19 47818 2002 00017 031
4836Lassahagen bofellesskap0003 959
4844Svømmehall kvernevik2 7900020 333
4845Svømmehall hundvåg736001 344
4850Utstillingshall1600803
4852Emmaus barnehage sør3510028 634
4853Tastahallen000-149
4870Reparasjon orgel domkirken000221
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem3 0952 000021
8900Prosjektkostnader til fordeling89000832
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark478001 311
3716005Kjøp av nye søppelspann1 5402 0002 0001 861
3716036Miljøstasjoner250059
3716072Nedgravde containere2 6472 2002 2003 182
3726004Byomforming4092 0002 000647
3726005Reperasjonslag000575
3726021Vannmålere - off ledninger818600600152
3726024Ringledninger-forsterkninger2 8222 4002 4001 236
3726026Vannledninger-utbyggingsområder2 0645 0005 0002 626
3726027Fornyelse -renovering28 43928 00025 00029 298
3726029Desinfeksjon etc.000567
3726031Lekkasjereduksjon62500642
3726048Straktiltak6722 0002 0003 399
3726049Biler vann000308
3736011Byomforming4515 0005 0004 394
3736028Kloakkrammeplan102004 259
3736029Separering10 63311 00011 00011 258
3736030Fornyelse og renovering42 41838 00035 00043 417
3736048Strakstiltak5 0752 5002 5002 987
3736082Nedbørsmålere00063
3744004Godeset skole, modulbygg53011 9000
3744005Gausel skole, modulbygg57011 0000
3744007Nytt sykesignalanlegg0-500-2 0000
3744008Rehabilitering av badene ved fire syke29 43140 00040 0000
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr6685 0005 0000
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen5 4829 00025 0000
3765003Løkker, baner, skate9671 0006 100992
3765014Rehabilitering idrettsanlegg4 8824 7006 0003 322
3765021Rehabilitering parkanlegg414200700508
3765023Prosjekt friområde11 05114 48610 00012 390
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)001 0000
3765033Ny målestasjon schancheholen41100
3766001Nylund skole - uteareal533 2003 2000
3766010Sykkel002 5000
3766013Nye veianlegg002 1000
3766014Trafikksikkerhet1 7281 60022 300652
3766015Gatelys7 3716 30010 0005 228
3766017Miljø og gatetun003 5000
3766019Asfaltering5 0005 0005 0004 985
3766022El-biler park og vei47847800
3766052Rehabilitering001 5000
3766062Sentrum006 0000
3766910Utearealer skoler5574 3008 0000
3766912Rehabilitering av kaier og uteområder0016 2640
3769001Ishockeyvant - stavanger ishall04 0004 0000
3788003Kjøp av tomt til kommunale bygg2410025
3806001El-biler utbygging000159
3826001Ryfast vannverket5 00010 00010 0005 000
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket5 00010 00010 0005 000
3844001Energitiltak kommunale bygg25 86923 50019 00022 405
3844002Varmesentral olav kyrresgate 1920 15820 45017 45010 030
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømme59 882103 000103 00011 955
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering9 59413 2000822
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking4 4475 00006 565
3844007Madlamark skole, nybygg1 6355 0005 000609
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse2872 0002 0000
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser15 37318 00017 0000
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom187001 698
3844013Tastaveden skole rehabilitering791 00010 000637
3844015Hundvåg skole - utbygging12 59220 00037 5001 136
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehbili4 5506 00011 300515
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering a9000
3844021Selveide boliger i bofellesskap for pe2250015 000115
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede03 0003 0000
3844024Hetlandshallen dobbelhall40 22234 49930 0001 171
3844025Stavanger idrettshall , garderober / f13 83622 6002 0000
3844027Krematoriet, skifte tak0002 803
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering8 00120 00020 000777
3844029Rehabilitering, vålandstårnet0001 359
3844031Fredrikke qvams gate 12 bofellesskap,9686 7002 000823
3844033El-biler000476
3844034Krisesenter for menn00037
3844035Nylund skole, utbygging1270031
3844036Lunde skole invendig12 47114 00014 0001 887
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging4 9519 10010 000298
3844040Oppgradering av signalanlegg7151 5001 0002 217
3844041Lås på medisinrom/vaktrom9471 0001 000997
3844044Energitiltak i kommunale bygg20 16618 80014 5003 145
3844048Strømmålere utskifting03 2001 2000
3844049Tasta barnehage8443 50015 000163
3844050Tastavarden barnehage5243 0000104
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse1 6153 1003 1008 093
3844052Boligtilbud demente6275751 5000
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm2203003 0003
3844057Kannik skole, utvidelse10 62315 00011 0001 363
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra state10 1970018 229
3844059Sunde og kvernevik bydelshus8212 0002 000602
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn21 02340 00020 0000
3844063Madlamark skole idrettshall755005 0000
3844064Vålandstårnets venner000162
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo002 0000
3844066Investering smartteknologi (ansvar 400010 00010 0000
3844077Mulighetsstudie rådhuset1112 00000
3846001El-biler renovasjon og miljø000159
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt1 2481 25002 127
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro1 6951 70004 931
3865026Treningspark på emmaus937002 614
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh14 52310 00010 0004 910
3866002Nytt garderobeanlegg midjord12 03411 80011 80020 302
3866003Konserthuset5130026
3866004Turvei hundvåg-ryfast000971
3866005Hillevåg torg39000
3866006Tivolifjellet4542 000032
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering21 86021 00021 0007 062
3866008Økt opparbeidelse av friområder2 2221 2002 0001 206
3866009Ekstra rehab utearealer skoler000304
3866010Ekstra rehab utearealer barnehager0001 374
3866011Hillevåg torg11 54813 0008 000503
3866012Kvernevik ring8 2288 41703 583
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter84990002 183
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt3 0801 90002 250
3866015Gatelys byggeprosjekt5601 7000975
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt5 4685 20002 413
3866018Rehab sykkelruter5390010 422
3866020Opprustning av historiske hager2 6722 6070393
3866021Lekeplasser på våland0001 026
3866022Opprustning av skolevei1001000400
3866023Opprustning av området rundt vålandstå2 5532 7220278
3866024Langøy kai nordøst - vedlikeholdsmidle596 00000
3866025Peiseren vassøy - vedlikeholdsmidler 2363 00000
3866026Klubben kai jåttåvågen - vedlikeholds1 5036 50000
3866027Husebøstykket barnehage - vedlikeholds4681 00000
3866028Stokka barnehage - vedlikeholdsmidler1 2371 10000
3866029Mariemarka barnehage vedlikeholdsmidle231 16400
3866030Kannik skole ballbinge - vedlikeholdmi4721 40000
3866031Vannassen barnehage - vedlikeholdsmidl5471 30000
3866032Kongsgata prosjektering og rehabiliter2462 50000
3866034Dreneringstiltak - vedlikeholdsutgifte2 9163 00000
3866035Flomvernutstyr26324400
3866036Tielvene292 17500
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt33001 750
3866062Sentrum, byggeprosjekt6565000605
3866063Hundeluftgårder (ansvar 606000)04004000
3866064Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)9365005 0000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt8 5464 60008 729
3882001Brannstasjon100026
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre008 0000
3888006Prosjekt utfylling-bruk av rogfast-/ry04 9501 50050
3896001El-biler idrett000159
3915763Sanering avløp1 875008
39138218Diverse forprosjekter utbygging26003 732
301244862Teknisk utstyr driftssentral00071
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer000-13
301344714Hinna skole, reparasjon av tak000600
391244000Kjøp boliger vanskeligst21 84829 10031 8002 576
391244874Holme egenes rehab2 7683 3502 1301 185
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem9881 900083
391244883Eiganes skole - planlegging6 4027 5000123 356
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep46300078
391266010Sykkel, byggeprosjekt41300736
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt3 8041 2000112
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt20100221
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt8517000923
391266091Kulvert over motorveien22 95338 20088 20082 073
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt00037
391276340Sanering avløp poa 201200015
391344885Stokkatunet barnehage200001 958
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist00016
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep7482 05009 642
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro00022
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by2 7651 0000420
391366010Sykkel, byggeprosjekt23 73315 80002 255
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt8000870
391366015Gatelys, byggeprosjekt0002 257
391366018Sykkelstrategi10 79312 50010 000-156
391366019Flaskehalsutbedring01 00019 0000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy405 0000
391366062Sentrum, byggeprosjekt14002 239
391444800Storhaug skole sfo bygg000962
391444802Fransk barnehage v/ eiganes skole0004 368
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh27 35723 00023 0005 167
391444805Hetlandshallen utvendig tak1008 357
391444808Vålandsbassengene1 8521 80021 8007 796
391444814Storhaug bydel ny barneskole1052 5002 5000
391444819Nye gamlingen40 96544 85036 80062 474
391444821Domkirken 202519 62520 00020 00011 522
391465003Friområder2150002 100
391465014Disposisjonsplaner1500266
391465024Omlegging skolegårder00096
391465025Tasta skatepark2 222570019 565
391465026Levekårsløft storhaug1 8123 0000454
391465027Tasta skatepark del 28 26220 00012 000519
391466014Diverse veier12 99924 66805 990
391466015Diverse1 354007 487
391466017Kannik etappe 30001 645
391466018Consul sigvald bergensensvei285004 106
391466052Hundvåg ring201 500075
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 20101 9001 90026 250
Kultur og byutvikling     
4747Jåtten øst barnehage3600878
7081Kunstnerisk utsmykking2 478001 737
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv2 6835 40502 592
3870001El-biler stab kb000317
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering-1 179001 355
9992Mva - justeringsrett/plikt000352
378001Digitalisering av kart for gravlund000600
378003Ikt-midler folkevalgte6256250235
378006Web-tv til bystyresalen og formanskaps51160000
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder02 0002 0000
3888003Utredning av trykk- og avløpsledninger04004000
3888004Prosjektering tasta gravlund02002000
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart366000
4800002Hinna park, infrastruktur26 61200-355
4800003Tou næringspark, infrastuktur646000
4800004Jm norge as21100-54
4800005Tastarustå bydelspark 210 910000
48000072020 park as -vei og va-anlegg11 014000
4800008Hinna park as - ledningsnett4 104000
4800009Hinna park as - grøntanlegg10 579000
4800010Hinna park as vei og va-anlegg10 374000
4800011Hinna prk as - friområde/grøntanlegg32 137000
4800012Sameiet grannesveien - va anlegg2 321000
4800013Haugesundgata eiendom as - grøntanlegg10 057000
4800014Møldalhagen as - vei og va-anlegg14 840000
4800015Tastarustå 2011169 136000
4800016Øvre straen 2012 borgermester middelth3 505000
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei1 864000
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg8 286000
4800019Jm norge 2017 vei4 650000
Sum investeringer i anleggsmidler 1 232 4251 246 6721 268 3441 161 843
Last ned tabelldata (Excel)