⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.41

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01.2017 Balanse (underskudd i kapital) 01.01Balanse (kapital) 7 621 748
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg25 376 Aktivering av fast eiendom og anlegg1 051 059
Nedskrivninger fast eiendom138 001 Oppskriving av fast eiendom 
Nedskrivning maskiner og utstyr5 747   
Avskriving av fast eiendom og anlegg295 395 Aktivering BBL-leil 
Korrigeringer anlegg Avskrivninger9 584   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 161 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler181 636
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 69 212   
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto Annet8 799
Nedskrivninger aksjer og andeler 19 182 Kjøp av aksjer og andeler51 574
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 152 039 Utlån formidlings/startlån183 128
Avdrag mottatt på andre utlån 80 456 Utlån egne midler83 050
Avskrevet utlån 4 090 Oppskriving utlån 
Bruk av midler fra eksterne lån 709 850 Avdrag på eksterne lån484 407
Forpliktelse foretak   
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)161 024
    
Salg aksjer   
    
31.12 Balanse (Kapital)8 317 33131.12.2017 Balanse (undersk i kapital) 
    
Last ned tabelldata (Excel)