⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.39

Selvkostområder 2017 Balansen 2017   
 InntekterUtgifterMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets deknings
-grad i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings
-gradsfond
Deknings
-gradsfond
pr. 31.12 **)
Renovasjon150 824150 331493100 %493 318 16 629
Vann107 170107 400230100 %-230 459 23 525
Avløp202 677218 572-15 89693 %-15 896 690 27 600
Byggesak -21 70221 60597-100 %-97 -111 5 668
*       
* Årets dekningsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond.       
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.       
Last ned tabelldata (Excel)