⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.35

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF30 061 155
Sølvberget KF3 742 3 046
Stavanger Byggdrift KF260 514
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF1 458 1 337
Stavanger Bolig KF44 472 17 780
Stavanger Utvikling KF9 051 11 633
Sum konserninterne kortsiktige fordringer*89 045 34 465
Herav kundefordringer59 800 16 656
Herav kortsiktige fordringer utlån29 245 17 809
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 348 13 200
Sølvberget KF31 198 14 585
Stavanger Bolig KF680 058 693 742
Stavanger Utvikling KF158 987 113 673
Sum konserninterne langsiktige fordringer884 591 835 200
   
Sum konserinterne fordringer973 636 869 665
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 568 189
Sølvberget KF8 601 5 939
Stavanger Byggdrift KF13 867 15 728
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF11 812 13 218
Stavanger Bolig KF1 007 9 784
Stavanger Utvikling KF0 558
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**35 855 45 416
Øvrig kortsiktig gjeld 1 570 051 1 640 874
Sum kortsiktig gjeld 1 605 906 1 686 290
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 99 855 109 416
*  
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13  
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.  
Last ned tabelldata (Excel)