⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.33

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markedsverdi
2017
Bokført verdi
2017
Årets resultatførte
verdiendring
Aksjefond55 56261 167-5 606
Grunnfondsbevis8 6848 479205
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner208 352225 143-16 791
Industriobligasjoner/sertifikater159 299157 8831 417
Bankobligasjoner og bankinnskudd90 12189 793328
- Herav bankinnskudd-36 779-36 7790
Andre verdipapir 15150
Grønn finansforvaltning40 09137 8822 210
Kursregulering pr 01.01 -19 77719 777
Urealisert gevinst pr 31.12* 1 541-1 541
Sum525 346525 3460
Last ned tabelldata (Excel)