⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.32

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 2 371 3 218
Sentrale styringsorganer 154 722 241 777
Stavanger Eiendom 7 717 19 732
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 44 791 26 019
Oppvekst 16 047 18 741
Levekår 238 866 126 717
Kultur og byutvikling 4 327 4 930
Mva-kompensasjon 80 700 168 465
Syke-svangerskap 28 997 28 738
Kortsiktige fordringer lønn -567 190
Feilkonto 9999 -15 -62
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 559 956 620 466
Konserninterne fordringer 89 045 34 465
Herav:  
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 59 800 16 656
Forfalte terminer utlån konserninterne 29 245 17 809
Last ned tabelldata (Excel)