⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.28

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
IB 01.01.1799 17550 889
Avsetninger63 53353 294
Bruk av avsetninger00
Bruk av bundne investeringsfond53 2335 008
Beregnet beholdning pr 31.12.17109 47499 175
UB 31.12.17109 47499 175
Differanse00
Last ned tabelldata (Excel)