⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.21

  Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost 2 215 962 176 134 762 026 202 137 10 327 977 3 169 634
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger -9 553 -111 -3 481 0 -38 591 -261 945
Akkumulerte ordinære avskrivninger 0 -113 965 -308 725 -30 125 -2 604 607 -559 561
Bokført verdi 01.01 2 206 409 62 058 449 820 172 012 7 684 779 2 348 128
Tilgang i regnskapsåret 9 315 31 733 149 903 144 331 583 496 313 917
Avgang i regnskapsåret 0 0 -4 0 0 -25 376
Delsalg i året 0 -157 0 0 0 0
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -14 229 -54 983 -11 647 -241 210 -42 538
Nedskrivninger /utskillelse til nye KF -19 159 0 -5 747 0 -13 004 -105 837
Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 31.12  2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg  13 003 615    
2) Utstyr, maskiner og transportmidler  618 395    
   2 017 2 016    
Sum ordinære avskrivinger    374 192 341 607    
Sum kalkulatoriske avskrivninger   109 186 121 824    
Totalt   483 378 463 431    
Last ned tabelldata (Excel)