⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.18

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Kommunalt tilskudd private barnehager 428 537 416 732
Tilskudd private alders- og sykehjem 454 844 446 273
Kjøp fra staten 65 773 38 022
Kjøp fra fylkeskommuner 1 607 1 176
Kjøp fra kommuner 69 700 71 654
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 313 999 315 964
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 330 775 296 559
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 94 215 91 529
Overf. til andre 246 955 228 640
Totalt 2 006 405 1 906 549
Last ned tabelldata (Excel)