⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.17

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.17Sum 31.12.16
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning)473 982105 328579 310552 584
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning)-424 331-108 283-532 614-516 629
= Årets premieavvik49 651-2 95546 69635 955
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. (ekskl. arbeidsgiveravgift)348 690-7 140341 550360 166
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik (eksl. arbeidsgiveravgift)-62 123613-61 510-56 373
+/- Premieavvik for året (ekskl. arbeidsgiveravgift)*49 651-2 95546 69637 756
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12.47 407-1 33746 07048 159
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12.383 625-10 819372 805389 708
*    
*inkludert akkumulert premieavvik KLP Stavanger kommune private, innarbeidet 2016    
     
Premieavvik og amortisering inkl. arbeidsgiveravgift, virkning på driftsresultat (minus gir resultatred., pluss gir resultatøkn.)-14 231-2 672-16 903-21 242
I % av driftsinntekter  -0,170,22
     
PENSJONSMIDLER (ekskl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12.7 001 7051 092 8038 094 5087 567 302
Herav estimatavvik 201729 829-139 835-110 006-454 705
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12.8 307 5761 620 2969 927 8729 561 690
Herav estimatavvik 2017-92 358-112 077-204 435-256 554
Virkning av planendring og ny dødelighetstariff033012330120
     
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)1 305 871527 4931 833 3641 994 388
     
Økonomiske forutsetninger 2016:KLPSPK  
Avkasting KLP/SPK4,504,20  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,004,00  
Lønnsvekst2,972,97  
G-regulering2,972,97  
Pensjonsregulering2,20   
Forholdstallet fra KMD:1,001,00  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)  
Last ned tabelldata (Excel)