⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.11

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Fastlønn 3 583 225 3 426 260
Lønn til vikarer 222 460 211 525
Lønn til ekstrahjelp 191 633 186 408
Lønn vedlikehold 4 607 5 015
Overtidslønn 43 970 39 336
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 166 250 157 040
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 119 282 92 207
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige33 451 30 986
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 364 878 4 148 777
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 150 710 1 102 250
Sum 5 515 588 5 251 027
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Regnskap 2016
Fastlønn 23 201 25 996
Lønn til ekstrahjelp0 1 208
Overtidslønn849 796
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse122 231
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 16 32
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse24 18828 264
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 718 6 803
Sum 29 906 35 067
Last ned tabelldata (Excel)