⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

indikator 2.6

Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Netto driftsresultat3 % 4,4 %
Egenfinansiering av investeringer> 50 %63,0 %
Gjeldsgrad< 60 %62,0 %
   
Mål: God utnyttelse av arbeidskraft  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Sykefraværet i organisasjonen< 6 %8,20 %
Andel heltidsansatte i Stavanger kommune80 %72 %
   
Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Ansattes engasjement> 70 %75 %
De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne> 70 %74 %
Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser*> 70 %> 70 %
*  
* For mer om brukerundersøkelser se kap 9.1.  
   
Mål: Forbedret varslingskultur  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Antall rapporterte avvik> 3 prosentpoeng økning per år20,3 prosentpoeng økning*
Andel avvik som er saksbehandlet100 % behandling av innrapporterte avvik70 %
*  
* Økningen i rapportere avvik i 2016 var svært liten, og det forklarer den store veksten i prosentpoeng i 2017.  
Last ned tabelldata (Excel)