⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

indikator 2.5

Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Registrert tilstandsgrad barnehageGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,0
Registrert tilstandsgrad skoleGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,1
Registrert tilstandsgrad institusjonerGjennomsnitt: Tilstandsgrad 11,4
Vedlikeholdsetterslepet0 prosentvis vekst i vedlikeholds-etterslepet10 % reduksjon
Fornyelsestakt vann- og avløpsnettet> 1 % per år0,56 % av vannledningene og 0,83 % av avløpsledningene ble skiftet ut
   
Mål: Langsiktig forvaltning  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Middels Holte-sats barnehage100 % av alle bygg i formålskategorien*
Middels Holte-sats skole100 % av alle bygg i formålskategorien*
Middels Holte-sats institusjoner100 % av alle bygg i formålskategorien*
*  
*Data er ikke tilgjengelig.  
   
Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg   
IndikatorMålsetning Resultat 2017
Tilstandsvurderte bygg per år> 140 tilstandsvurderte bygg per år776 bygg er tilstandskartlagt (Multimap-kartlegging)
   
Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på kommunens bygg og anlegg  
IndikatorMålsetning Resultat 2017
Vannforbruk< 17 mill. m3 i 202217,1 mill. m3
Last ned tabelldata (Excel)