⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

indikator 2.4

Mål: Begrense klimagassutslippene  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport1,9 % reduksjon*
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg< 3 % vekst i energiforbruk per år2,9 % reduksjon i reelt forbruk skoler
  1,4 % reduksjon i reelt forbruk barnehager
  6,2 % reduksjon i reelt forbruk kommunale sykehjem
  9,0 % reduksjon i reelt forbruk idrettsbygg
  6,7 % reduksjon i reelt forbruk bydelshus
CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år4 % reduksjon i reelt forbruk
*  
*Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på oppnåelse av nullvekstmålet.   
   
Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet< 7 overskridelser per år6 overskridelser
   
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel, kollektivt eller til fots. *
*  
* Statistikk ikke tilgjengelig pt.  
Last ned tabelldata (Excel)