⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

indikator 2.2

Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser  
Indikator:MålsetningResultat 2017
Antall sysselsatte i StavangerVekst0,6 %
Antall arbeidsplasser i StavangerVekst429
   
Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle  
Indikator:MålsetningResultat 2017
Boligbygging i andel av årlig byggeprognose100 % av byggeprognosen110 %
   
Mål: Befolkningsvekst  
Indikator:MålsetningResultat 2017
Netto befolkningsvekst1 % økning per år 0,3 %
- Netto innflytting (Summen av innenlandsk og utenlandsk) -0,3 %
- Fødselsoverskudd  0,6 %
Last ned tabelldata (Excel)