⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9.2.3 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

RenovasjonEnhet20132014201520162017
ÅrsverkAntall 7 7 7 7 7
Papir, pappTonn 7 850 7 346 6 934 6 078 6 125
GlassTonn 1 165 1 373 1 238 1 159 1 060
Farlig avfallTonn 508 568 529 531 574
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn 14 554 13 633 13 594 14 109 11 750
Plast (emballasje)Tonn 659 712 725 658 746
MetallerTonn 1 750 2 744 1 996 1 885 1 841
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn 3 064 2 900 2 804 2 350 2 374
Tøy og tekstilerTonn 1 338 898 934 898 957
TrevirkeTonn 4 941 5 247 5 038 4 947 5 035
GipsTonn 460 479 478 461 524
BildekkTonn 16 3 0 21 7
Grovavfall til materialgjenvinningTonn  247 255 269 406
Rene masserTonn    1 414 1 544
Inerte gjenstander og byggevarerTonn    1 794 1 780
AsfaltTonn    39 19
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn 36 302 36 150 34 525 36 613 34 742
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn 20 479 21 400 20 649 19 896 19 654
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn 56 932 57 550 55 174 56 509 54 396
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%64 %62,8 %62, 6 %64,8 %65,3 %
*      
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.      
Tabell 9.34 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom

Stavanger eiendom 20132014201520162017
Prosjektering bygg      
Ferdigstilte byggmill. kr 501 702358463661
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall 45 15190N/A
Anbudsåpningerantall 146 79504291
Innleverte enkeltanbudantall 541 403275194344
       
Forvaltning av eiendommer 2013 2 014 201520162017*
SkolerAnt / bta. m²56 /279 93652 / 271 47946/24925746/25492150/263891
HelsebyggAnt / bta. m²40 /114 12141 / 114 12138/10044038/10044044/79996
BoligerAnt / bta. m²2552 /1658802565 / 166 7252577/1674452586/16800045/2691
IdrettsbyggAnt / bta. m²42 /6245939 / 62 25533/6293534/6593532/65599
Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38 /28 27938 / 27 10238/2710238/2710238/43687
BarnehagerAnt / bta. m²80 /61 30978 / 61 38679/6171681/6427377/62164
Kontor- og foretningsbyggAnt / bta. m²22 /80 00021 /69 99222/7300921/7100017/40615
BeredskapsbyggAnt / bta. m²22 /25 00022 / 25 00023/2500023/2500022/24000
Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²181 /15 000215 / 20 000220/22000220/22000220/22000
SumAnt / bta. m²3032 /831 9843 072 / 793 6703076/7889043087/798671545/604643
*      
*Kulturhus er flyttet tilbake fra kontor og foretningsbygg til kultur og fritidsbygg, samt bygg som hører til Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF er tatt ut av denne raportering for 2017.       
Tabell 9.35 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Adgangskontroll

I 2017 er det kommet 9 nye adgangskontrollanlegg. Til sammen er det tilknyttet 116 nye kortlesere i 2017, der Lervig sykehjem er størst med 80 nye lesere. Det er i 2017 oppgradert adgangskontrollsystemet til ny versjon og utvidet lisensen med 256 nye lesere.

Totalt er det nå 790 kortlesere og 227 styringer av dører eller alarm på 99 kommunale bygg.

Produksjon av adgangskort

Drift- og energiseksjonen har ansvar for å produsere adgangskort til ansatte, samt tilgangsstyring til bygg og kortlesere. Det ble i 2017 produsert 3 434 kort.

I tabell nedenfor er det opplistet en fordeling over kort produksjonen til ulike kommunale avdelinger/virksomheter for 2017. Det er en differanse i tabellen og reelt produserte kort på 1237 kort. Dette skyldes kort som er bestilt gjennom Teknisk driftsportal, der det i 2017 ikke var på plass detaljerte rapporteringsmuligheter.

Virksomhet/avdelingNye kortMistet/DefekteOppgradertSUM kort 
BMU10 16 3 29  
KBU11 13 1 25  
Økonomi13 16 1 30  
OL1 225 363 107 1 694  
PO21 10 3 34  
Politisk sekretariat5 1 4 10  
Sølvberget KF57 23 1 81  
SBD KF24131148 
Renovasjonen KF1427647 
Andre156411199 
SUM15365231392197 
*     
Kostnadene er beregnet ut fra en materialkost på kr 65 pr. kort.     
Tabell 9.36 Produksjonen av adgangskort til ulike kommunale avdelinger og virksomheter i 2017.
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei

Park og vei Enhet20132014201520162017
Vedlikeholdsarealer      
Park og idrett, totalt i dekar**  13 817 14 092 13 950 14 223 14 762
Vei, totalt i dekar  2 558 2 558 2 558 2 577 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier      
Slaghull lappet stk 1 205 1 212 1 166 1 210 1 292
Nye skilt oppsatt stk 103 128 168 115 170
Gatesluk tømt stk 1 573 1 334 3 291 3 710 3 576
Skilt reparert stk 532 759 663 410 853
Sand/slam fra sluk tonn 125 133 566 665 568
Gaterenhold ink sykkelrutertonn 769 1 422 644 661 836
Gatemiljø reparasjoner stk 450 344 1 902 1 045 NA
Kvalitet      
Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 23 833 23 833
Sluk, tømming kr/stk 550 550 550 754 754
Gaterenhold kr/innb. 80 80 80 53 53
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) 45 750 49 560 52 666 54 740 38 772
Service      
Gravemeldinger Antall 608 634 584 586 643
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veiAntall 395 347 1 431 651 785
Gemini meldinger behandlet av NISAntall 1 484 2 228 2 535 1 541 2 338
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelAntall  167195169
Gemini meldinger behandlet av NIS sykkelAntall    229
       
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg      
Sikrede lekeplasser Antall 17 1072521
Totalrehabiliterte lekeplasserAntall   22
Andre nye lekeplasser til vedlikeholdAntall 6 6224
Nyanlegg turveier (m)Antall 680 697361885915
Nye nærmiljøanleggAntall 1 1192
Blomster plantet ut i Stavanger Antall 39 000 44 82539 49525 90014107
Botanisk hage, omviste personerAntall 654 732625775651
Stavanger friluftssenter, besøkende personer*Antall 2 692 123828891491584
Plantekar og ampler Antall 158 162158165150
*      
*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.      
** Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette førte til en nedgang i totalarealet i 2016      
       
Type anlegg, område eller utstyr 20132014201520162017
BarnehagerAntall7778787579
SkolerAntall4343474645
Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall7777777781
IdrettsparkerAntall1111111111
Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall33322
Fotballbaner grus 60 x 100Antall119944
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall1012121414
Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall2324242525
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall 7777
NaturvernområderAntall99998
BallbingerAntall2020353535
Skateanlegg*Antall   1213
Balløkker**Antall140140122136200
Sandvolley-baner Antall2018232325
IdrettsutstyrAntall 421 1 034 1 205 1 254 1 372
Lekeplass-utstyrAntall 1 785 2 568 2 519 2 535 1 748
LekeplasserAntall 265 268 269 269 283
Busker og blomsterfeltMengde-dekarNA 361 361 354 373
Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 356 387 390 496 613
Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar 582 706 595 772 1 116
Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar 896 914 875 792 734
PlenMengde-dekar 1 310 1 296 1 443 1 291 1 201
Skogsdekket markMengde-dekar 6 748 7 464 6 584 6 141 6 570
Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar 83 78 84 95 84
Anlegg og områder totaltAntall 1 427 1 486 1 488 1 746 1 904
*      
*Ny enhet fra 2016, tidligere målinger er antall skateramper      
**Ny måte å registere balløkker på fra 2017      
Tabell 9.37 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
Måling , sykkel og gående2017
Forus Vest syklende 133 722
Randabergveien syklende 209 600
Tjensvollkysset syklende 255 795
Sørmarka syklende 262 194
Stokkavatnet gående 187 549
Mosvatnet gående 445 544
Godalen gående 112 212
Tabell 9.38 Syklister og gående
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett

Idrett20132014201520162017
Besøk idrettshaller og anlegg     
Gautesete idrettshall 96 654 97 452 98 202 98 487 97 654
Hetlandshallen 222 630 223 346 223 974 222 439 224 111
Hundvåghallen A 122 002 121 628 121 606 121 047 120 931
Hundvåghallen B nye 104 580 103 980 104 109 105 236 104 344
Kvernevikhallen 114 655 115 008 115 206 114 782 113 664
Stavanger idrettshall 237 122 236 994 237 491 237 864 238 145
Stavanger svømmehall 118 720 117 892 130 536 143 039 0
Hundvåg svømmehall    4 967 7 760
Kvernevik svømmehall    2 151 7 555
Stavanger svømmestadion Gamlingen 80 505 90 104 48 785 0 120 000
Stavanger turnhall 132 001 133 847 134 658 134 498 132 889
Tastahallen 46 122 0 32 876 36 505 34 667
Tastavarden fjellhall 62 344 60 123 61 209 61 009 62 260
Tastarustå idrettshall 141 012 140 503 142 877 141 956 141 765
Storhaug idrettshall 101 322 100 812 101 436 101 658 102 778
Sum 1 579 669 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523
      
Tilskudd      
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 663 20 689 34 481 21 838 24 721
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 180 180 164 164 164
Tabell 9.39 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 201620132014201520162017
Antall årsverkpr 31.12 53 44 49 52 50 52
Vannledning-lengdekm  647 654 657 659 660
Spillvannsledning-lengdekm  334 336 341 342 354
Fellesavløpsledning-lengdekm  253 254 250 251 252
Avløpspumpestasjonerantall  102 103 104 106 107
Regnværsoverløpantall  30 30 30 31 31
Kunde/service       
Pålegg om utbedring av private anlegg antall  83 55 14 11 16
Vannmålere i drift antall  3 217 3 172 3 187 3 230 3 260
Utskifting av vannmåler antall 320 334 200 383 233 333
Antall slamavskillere i drift, totaltantall  1 890 1 888 1 828 1 747 1 670
Antall slamavskillere med private utslipp antall    720 719 664
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall 6 5 0 11 0 5
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall  768 816 769 723 792
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90 83 104 87 65 71
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5
Produksjon - vann       
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb  759 782 731 812 806
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  296 316 297 320 318
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³ 18 19 19 18 18 17
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn  391 396 371 371 352
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  3 511 4 259 4 311 5 354 3 694
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00 10 5 7 7 8 6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<65 59 55 60 99 66
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.m 23 000 12 300 32 300 27 300 21 512 25 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) Godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) Godgodgodgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall x 65 67 72 81
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall  50 46 55 51 36
Produksjon - avløp       
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.  1 269 1 289 1 370 1 391 1 632
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  549 542 636 603 841
Avløpsmengde levert IVARmill./m3 29 29 24 27 24 32
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  3 260 3 925 4 558 5 827 4 950
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00 10 6 7 8 10 8
Spylte avløpsledningerm 30 000 30 000 36 000 36 100 32 700 42 050
Rørinspeksjonm 30 000 38 800 31 000 40 800 32 200 36 330
Strømforbruk pumpestasjoner1000 kr  17 18 20 21 23
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall  6 8 7 5 4
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<30 46 30 53 44 32
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)% 5 x 4 5 3 3
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall 4 xx 3 9 4
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall  45 36 54 45 38
Tabell 9.40 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)