⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9.2.2 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling20132014201520162017
Journalførte saker INN 13 035 13 43312 86910 6999 380
Journalførte saker UT 11 438 12 21311 2108 7537 691
Journalførte saker INN BYPLAN 1 550 1 6311 6439621 147
Journalførte saker UT BYPLAN 1 042 1 0341 093793833
Tabell 9.31 Kultur og byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)
Byggesak 20132014201520162017
Antall mottatte byggesaker23472506208815232365
Saker behandlet i kommunalstyret3857606347
Tilsyn305324376288351
Midlertidige brukstillatelser153187211188161
Ferdigattester1222992859881841
Antall boliger igangsatt901725501357447
Antall boliger fullført10288991149392371
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker3641263152,5
Tabell 9.32 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)
Søknader: Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2017-31.12.2017Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager) Lovpålagte tidsfrister (dager)
12 uker med foretak 16464 84
12 uker uten foretak10440 84
3 uker med foretak31527 21
3 uker uten foretak53826 21
Søknad om dispensasjon5073 84
Søknad om endring av tillatelse9745 21/84
Søknad om ferdigattest65019 21
Søknad om igangsettingstillatelse24537 21
Søknad om midlertidig brukstillatelse9546 21
Ramme 12 uker17763 84
Ramme 3 uker6155 84
Klage i byggesak41134 84
Tabell 9.33 Saksbehandlingstid byggesaker 2017
Last ned tabelldata (Excel)